Evo zašto nam je potreban organizovan sistem u našem sportu i šta time dobijamo?

Zašto nam je potreban sistem u sportu?

> 15:40

Dobro organizovan sistem u sportu na omogućava:

- Da se na određenom nivou radi određenim kvalitetom, odnosno da svako dobije odgovarajuću ulogu prema angažovanju, obrazovanju, kreativnosti…
- Okvire čijim se uspostavljanjem ocenjujei kontroliše kvalitet rada, prati se učinak, napredak, analizira se trenutno stanje, slabosti, vrše poboljsanja

A takav sistem bi trebalo da se bazira na:

- Kvalitetu organizacije saveza, a naročito stručnih tela. Stručna tela - Stručni saveti obezbeđuju kontinuitet funkcionisanja struke, selekciju kadrova, selekciju trenera, obuku trenerskog kadra, strategiju razvoja, kontinuirane analize postoječeg sistema
- Višegodišnjem procesu obuke i selekcije trenera, trenera koji su proizišli iz naše specifične škole rada
- Dugoročnom – višegodisnjem procesu obuke i selekcije sportista svih uzrasta – VTP (VIŠEGODISNJI TRENAŽNI PROCES)
- Jasan razvojni put sporista
- Podrška razvoju kvalitetnih sporista, kao i optimalni trenažni proces, kroz dobro struktuirane planove i programe
- Primena unificiranih programa u svim sredinama
- Poštovanje i primena principa selekcija
- Uvođenju sistema planiranja, baziranih na naučnim istraživanjima i specifično-sportskim iskustvima za trenere…
- Kreiranjurazvoja, predviđanja, pa samim tim brže, kvalitetnije, atraktivnije igre
- Razvoju boljih odnosa i saradnje sa prosvetnim, zdravstvenim vlastima, kao i unutar samog sistema sporta
Sistem se uokviruje kroz aktivnosti koje se baziraju na standardizovanim procesima:
- Dokumentaciji koja operativno opisuje proces i procedure (način sprovođenja određenih aktivnosti)
- Kontroli procesa (interne i eksterne provere) – KT
- Korekcijama procesa kada se uoče slabosti ili greške– KPM
- Ključnim indikatorima procesa – KPI
- Upravljanju neusaglašenim zahtevima u toku trenažnog prcesa (nerealizovani i neispunjeni zadaci u okviru trenažnog procesa) .
Zasniva se na:
- Poslovniku kvaliteta (organizaciona shema sportske organizacije, bazirana na zaduženjima i odgovornosti rukovodstva, upravljanju resursima, upravljanju i realizaciji trenažnog procesa)
- Politici kvaliteta, kojom se definiše vizija, smisao i ciljevi“Procesa upravljanja i realizacije Višegodišnjeg trenažnog procesa”.

Šta dobijamo ovakvim sistemom?

- Nivoe razvoja – uzrastne kategorije – svrstavanje dece i mladih u kategorije na osnovu zrelosti
- Unificirane trenažne zadatke – struktura treninga, prilagođavanje trenažnih zadataka zrelosti sportista, definisanje trenažnih ciljeva, opterečenja, obima….
- Unificirani sistem takmičenja, prilagođen zrelosti sportiste
- Formiranje planova, programa, kao i metodologije rada, na bazi koje se vrši dugorocno planiranje, odnosno visegodisnja strategija razvoja sporta (strateško i tekuće plairanje)
- Definisanje nastavnih planova iprograma neophodnih za neformalnu i formalnu edukaciju trenera u pojedinim sportovima
- Baznu selekciju igrača kroz rad u klubovima i sportskim školama. U okviru klubova se ostvarujemasovnost i motivisanje dece za uključivanje u višegodisnji trenažni proces.
- Korekciju selekcije sportista kroz rad u državnim selekcijama. Rad u državnim selekcijama se mora koordinirati sa radom u klubovima, planovi i programi moraju biti usklađeni…
- Razvoj ekonomičnogsistema. Sistem mora biti prilagođen potrebama i uslovima rada. Samo dobro upravljanje i koordinacija trenažnog procesa može omogučiti ekonomičnost sistema, a to je nemoguće sprovesti bez standarda koji bi regulisali proces edukacije trenera kao iproces obuke i edukacije sportista, uz neophodne uslove kojima se obezbeđuje sigurnost i kvalitet u sprovođenju programa.
- Izgrađivanje dinamičke razvojne strukture kroz poboljšanje rada trenera na svim nivoima razvoja, baziranog na principima učesca i vaspitanja sportista različitihkvaliteta zajedno sa selekcijom vrhunskih sportista
- Odgovornost svih učesnika u procesu ostvarenja krajnjih ciljeva.
- Mogućnost analize sistema i na osnovu toga usavršavanja pojedinih segmenata sistema